Върховна касационна прокуратура е сезирана с жалба от Николай Неделчев за извършена измама с произведения на изкуството.

Миналата седмица се оказа, че изложба в столична галерия  е подредена с фалшификати вместо с оригинални платна. Картините, чийто автори са известни български модернисти, са собственост именно на колекционера Николай Неделчев.

Той е закупил рисунки, за които е бил въведен в заблуждение, че са авторски произведения на Гео Милев, Харалампи Тачев, Мирчо Качулев и Сирак Скитник и същите са били изложени в софийската галерия „Структура“, но е установено, че представляват фалшификати.

Върховна касационна прокуратура възложи извършване на проверка на Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР с оглед съдържащите се данни за извършено престъпление  против собствеността.

За установяване на самоличността на фалшификатора и за разкриване на извършените престъпления, ВКП е възложила на ГДНП да снеме обяснения от жалбоподателя, от лицата, с които е контактувал, включително и от които е закупил произведенията.

Колекционерът Неделчев ще бъде поканен да предаде на ГДНП произведенията на живописта, за които е сигнализирал. Възложено е и изготвяне на експертна справка от Министерство на културата, която да отговори на въпроса дали представените за изследване произведения на изкуството представляват оригинали или са фалшификати.

Определен е едномесечен срок за извършване на проверката.