Със заповед министърът на младежта и спорта Весела Лечева освобождава от длъжност изпълнителния директор и членовете на Съвета на директорите на „Сердика спортни имоти“, съобщиха от министерството.

Решението на принципала за промени в ръководните органи е подадено в Агенцията по вписвания.

За нов изпълнителен директор на „Сердика спортни имоти“ е назначена Александра Левянска, която до този момент е била част от Съвета на директорите.

Сменено е и ръководството на „Академика 2011“. За изпълнителен директор е назначен Петър Петров, който е бил член на Съвета на директорите на дружеството.