Министърът на младежта и спорта Весела Лечева освобождава от длъжност изпълнителния директор и членовете на Управителния съвет на ДП „Българския спортен тотализатор“ и назначава ново ръководство. Решението на принципала за промени в ръководните органи е подадено в Агенцията по вписвания. 

За изпълнителен директор е назначен Ангел Иванов. Той е завършил УНСС, специалност „Финансов контрол“.

„В управлението, както и в спорта, аз имам високи очаквания и смятам, че приходите за федерации и клубове трябва да бъдат много по-големи от досегашните. Новите членове имат богат административен и професионален опит и са хора, на които имам доверие, защото идеите ни за ролята и развитието на БСТ съвпадат. Вярвам, че с резултатите си те ще го оправдаят“, заяви министър Весела Лечева.

Със заповед е сменено и ръководството на „Национална спортна база“.

За изпълнителен директор на „Национална спортна база“ е избран Светослав Русинов, юрист и икономист. Има 11 години стаж в структурите на НСБ като юрисконсулт и старши юрисконсулт.

Смяната на ръководството на „Национална спортна база“ се основава на желанието за спокойствие и предвидимост при използване на спортната база на дружеството от спортните организации, допълват от Министерството на младежта и спорта.