Върховна административна прокуратура сезира началника на Дирекцията национален строителен контрол да извърши незабавна проверка на законността на строеж „Алепу вилидж“ в община Созопол, между нос „Свети Тома“ и т.н. „Шофьорски плаж”. Това съобщиха от пресцентъра на ВАП.

След проверката на РДНСК в сряда стана ясно, че постройката, която е на брега на т. нар. "шофьорски плаж", е изградена, за да укрепи земните пластове зад нея. Още през 2017 г. обаче е било предвидено и изграждане на курортен комплекс, видно от документи на регионалната екоинспекция, както и от разрешението за строеж, с които bTV разполага.

А в имотния регистър вече са отбелязани 25 жилища апартаменти. Всичко това възмути и местни жители.

"Това нещо е гавра със закона" - така в предаването „Тази сутрин“ председателят на УС на Камарата на геодезистите в България Йоан Каратерзиян определи строежа на Алепу, представян като брегоукрепително съоръжение.

Според експерта, ако прокуратурата си свърши работата, постройката ще бъде премахната, а собствениците – задължени да възстановят терена.

ВАП е образувала преписка въз основа на информация в медиите и министъра на регионалното развитие и благоустройството, както и на съвместната работа с Окръжна прокуратура – Бургас, се казва в съобщение на прокуратурата до медиите.

Установеното от двете прокуратури до момента и отразеното в медиите сочи, че брегоукрепителното съоръжение по-скоро прилича на сграда, споменават се асансьорна клетка и стълбище, което поставя въпроси за съответствие на изграденото с издаденото разрешение за строеж.

Проверката е от компетентността на ДНСК и следва да се установи на място и по документи дали се спазват всички нормативни изисквания на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК), подзаконовите нормативни актове по прилагането им, както и другите нормативни актове, свързани със строителство в защитени зони. Следва също така да се провери поотделно и комплексно целия инвестиционен и строителен процес, да се проведат огледи на място като се изискат и всички относими данни.

Резултатите от проверката следва да се представят на ВАП максимално бързо, с обобщен доклад, в който да бъдат отразени направените констатации, предприетите конкретни мерки и действия за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях и за санкциониране на виновните лица, вкл. постановени административни актове, а в случай на извършено престъпление – да се предприемат незабавно действия по реда на НПК.

Ако бъде установено, че тази сложна конструкция служи не само за укрепване на земните маси, но е и част от бъдещия курортен комплекс, обектът няма да бъде въведен в експлоатация, увери шефът на ДНСК. 

По-рано днес жители на Созопол излязоха на протест, предизвикан от твърденията на институциите, че 4-етажната постройка над плажа е подпорна стена. Местните искат прокуратурата да провери цялата процедура, довела до прехвърлянето на общинската земя в частни дружества. Хората не помнят тук да е имало свлачище преди строежа.