Управляващата коалиция сменя членовете на Комисията за защита на конкуренцията. Това става с предложения за промени в Закона за защита на конкуренцията, които са внесени в парламента. С тях се предлага мандатът на членовете на комисията да бъде намален от 7 на 5 години.

Завишават се изискванията към членовете - трябва да са магистри и да имат поне 7 години стаж по специалността.

В срок от 1 месец от приемането на промените Народното събрание трябва да обяви процедура по избор на нов председател на комисията, двама негови заместници и членове.

В мотивите е посочено, че със законопроекта се въвеждат допълнителни гаранции за независимост и професионализъм по отношение на членовете на КЗК.

„С възстановяване на 5-годишния мандат на КЗК ще се върне правната сигурност и предвидимост и ще се осигури последователност и консистентност в нормативната уредба. Към настоящия момент КЗК е единственият регулатор, чийто мандат е 7-годишен.

Същевременно, с 5-годишната продължителност на мандата на регулатора се осигурява периодичност в сменяемостта на членовете на регулатора, което значително намалява корупционния риск от влияние от страна на секторите и пазарите, които независимите органи регулират и надзирават“, се посочва мотивите за промените.

И още - вече действа работната група, която има за цел да подготви механизма за контрол над главния прокурор, заяви пред bTV началникът на политическия кабинет Лена Бориславова.

"Днес беше първото заседание на работната група, която ще изработва механизма за контрол над главния прокурор в Министерство на правосъдието, при министър Йорданова. След като този механизъм бе заложен и изискан от ЕК в Плана за развитие и устойчивост, започна работа по него, надявам се в най-бърз срок и темпове да предложим и тази реформа", заяви Лена Бориславова, началник на политическия кабинет на правителството.