От началото на войната в Украйна повече от 4 милиона украинци потърсиха убежище в страните от Европейския съюз.

Още през 2022 г. държавите членки приеха решение за прилагане на Директивата за временна защита (приета през 2001 г.), за да осигурят на бежанците закрила и подкрепа.

Така статутът за временна защита осигури на украинските граждани достъп до социални помощи, жилище, пазар на труда, образование и медицински услуги в страната от ЕС, която ги е приела.

Освен от безплатна спешна медицинска помощ обаче украинските бежанци имат нужда и от среща с терапевт. Това вече е възможно у нас и то безплатно.

Програмата за дигитална терапия iFightDepression е разработена в рамките на проект за подкрепа на психичното здраве на украинските бежанци (MESUR). Тя позволява онлайн среща с терапевт, която може да бъде освен на български и украински, също и на още 15 допълнителни езика.

„Българският пазар е един от най-важните в рамките на проекта, тъй като проблемите на психичното здраве в страната са стигматизирани от години. В действителност депресията следва да се разглежда като всяко друго заболяване и се нуждае от професионално, клинично валидирано лечение. Нашият български партньор „Сдружение за активна и отворена комуникация“ върши страхотна работа в популяризирането на подобен подход, подкрепен от Европейската комисия“, казва д-р Пьотр Точиски, който е член на борда на проекта MESUR.

Онлайн лечението предлага както професионална среща с терапевт, така и инструменти за самопомощ. На сайта на iFightDepression има и тест, който да провери за основни признаци и симптоми на депресия.