Училищните директори да получат достъп до електронен регистър на наркоразпространителите, за да могат да извършват проверки при съмнение, съобщава от правителствената информационна служба.

„Всички регистри, свързани с темата за наркотиците, могат да бъдат посочени приоритетно за електронизация“, предложи министърът на електронното управление Александър Йоловски.

В тях е заложено до 31 март 2025 г. административните органи да приведат в електронен вид регистрите, които водят. За целта ще бъде изготвен график, който ще бъде приет с постановление на Министерския съвет до края на октомври тази година.

Държавата ще насърчава родители, учители и ученици да подават сигнали, ако установят употреба или разпространение на наркотици в училище. За да се чувстват тези хора защитени, сигналите ще се подават анонимно.

Допълнително ще бъде уточнен редът, но една от възможностите е Националната телефонна линия за деца 116 111, която се администрира от Държавната агенция за закрила на детето. Може да бъде създадено мобилно приложение или сигналите да се изпращат на отделен имейл адрес.

В МОН са готови и с проект на механизъм за предотвратяване на употребата и разпространението на наркотици в училище и повишаване на капацитета на педагогическите специалисти по темата. В „дигиталната раница“ на учениците ще бъдат включени материали.

Експерти от Министерството на вътрешните работи са разработили проект за национална кампания за превенция на разпространението и употребата на наркотични вещества и техните аналози сред подрастващите със срок на действие 2023-2024 г. В нея са обобщени програми на различните институции, като целта е да се намерят допирните точки между тях.