Учениците в 7. и 10. клас, които днес се явяват на национално външно оценяване по математика, имат право да използват свитък с формули, предоставени от МОН.

В 9:38 ч днес в просветното министерство е постъпил сигнал, че при печат на файла с формули по математика за 10. клас в част от формулите не се визуализират скобите.

В отговор на сигнала в рамките на 6 минути е направена проверка и файлът е качен отново.

Дадено е указание за начален момент на изпита да се смята моментът,  в който всички ученици в съответното училище разполагат с повторно качените коректни формули, обявиха от МОН.