Учениците от 7. клас се явяват на втория задължителен изпит – по математика.

За 150 минути те трябва да решат 23 задачи.

18 от тях изискват посочване на един верен отговор от четири възможни. Две са с кратък свободен отговор – числов, символен или словесен. Три задачи изискват разширен свободен отговор – да се опише и аргументира изпълнението на определена математическа задача.

Максималният брой точки на всички изпити е 100.

Резултатите ще бъдат обявени до 28 юни.

Изпитът започва в 10 ч. Рано сутринта в Министерството на образованието беше изтеглен вариант 1 на теста.

Зам.-министърът Мария Гайдарова напомни, че учениците могат да ползват свитък с формули на изпита.

Днес се провежда и изпитът по математика за 10. клас.