Министерството на вътрешните работи предупреди, че днес в 11 ч. ще бъде тествана Националната система за ранно предупреждение.

Сирени ще се чуят в редица градове като София, Бургас, Варна, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, както и в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ „Козлодуй“.

Сигналите за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на страната са:

- „Национален сигнал за тревога”;
- „Национален сигнал за край на тревогата”;
- „Въздушна опасност”;
- „Отбой от въздушна опасност”.

Тестване на сирените се прави 2 пъти годишно – в първия работен ден на месеците април и октомври. Тази година априлската беше отменена, за да не се създава излишна паника в контекста на войната в Украйна.

Сирените се задействат от Националния оперативен център на Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Пускат се от компютър и с помощта на ключове.