Точно в 11 часа тестваха сирените за бедствие и аварии в цялата страна. 

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението се тества два пъти годишно - в първия работен ден на април и на октомври в 11 - чрез задействане на акустичните сигнали.

Тестването е за проверка на техническото състояние на системата и за обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните сиренни устройства.

Сигналите за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на страната са:

- „Национален сигнал за тревога”;
- „Национален сигнал за край на тревогата”;
- „Въздушна опасност”;
- „Отбой от въздушна опасност”.

Сиренната система чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата се задействаха в 11 ч. Сигналите бяха съпътствани от гласова информация.