"Санкциите на САЩ са сериозен сигнал, че корупцията в България е пуснала дълбоки корени в политическата и икономическата система на страната".

Това каза служебният министър-председател по време на заседанието на Съвета по сигурността. На него се обсъждат рисковете и заплахите пред системата за национална сигурност.

Под председателството на премиера Стефан Янев - вицепремиери, министри и ръководители на специалните служби анализират ефективността в сектор "Сигурност

"Трябва да предпазим държавните дружества от налагането на финансови санкции. За целта трябва да предотвратим банковите транзакции към разследваните от САЩ лица", заяви още Янев. 

"При липса на приложима нормативна уредба и на работещ парламент, който да приеме такава с цел да се предпазят дружествата с държавно и общинско участие и други разпоредители с държавни средства от попадане в обхвата на санкциите, наложени на 2 юни от Службата за контрол на чуждестранни активи на МФ на САЩ, правителството прие решение, с което се създава постоянна работна група. В нея участие имат представители на МВР, Министерство на финансите, ДАНС и НАП със задача да изготви и поддържа списък на лицата, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите. Същевременно ДАНС и НАП имат задача да предприемат постоянни мерки за установяване степента на свързаност на лица с лицата от списъка и да предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка в случай, че тази свързаност е прекратена", каза още Янев. 

Той определи като тревожна информацията отвън за наличие на сериозни корупционни практики, срещу които компетентните органи на държавната власт очевидно не са предприели нищо ефективно до момента.

"Тези органи са били до момента не просто неефективни и безполезни, но в обществото ни има съмнение, че се катализирали развитието на корупционната среда", каза още Стефан Янев.

"В рамките на днешното заседание ще обсъдим елементи както от актуалния дневен ред на обществото, така и проблеми за функциониране системата за сигурност", каза още Стефан Янев.

Според него в дейността на Съвета по сигурността има констатирани проблеми.

"На първо място този съвет трябва да провежда редовни и извънредни заседания, като редовните следва да бъдат не по-малко от едно заседание на три месеца. Те се свикват по решение на министър-председателя и този принцип не е бил спазван до момента най-малко през последните две години", каза още служебният премиер.

Дневният ред на заседанието на Съвета по сигурността предвижда обсъждането на мерки за гарантиране на политическата стабилност; необходимост от нови и адекватни политики за борба с корупцията; прилагане на по-ефективни механизми за координация и взаимодействие на структурите в сектор "Сигурност“.