Правителството ще направи списък на всички контактували със санкционираните компании и дружества, както и техните съдружници, акционери и управители през последните 5 години. Целта е да се предпазят дружествата с държавно и общинско участие също да бъдат санкционирани по закона „Магнитски“.

В новосъздадената работна група към правителството влизат представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП).

Според експерти попадналите в черния списък нямат право на достъп до американската финансова система – дори и на преводи в долари. Освен това всички, които имат контакти със санкционираните фирми, рискуват също да попаднат в черния списък. Това важи и за банките.

Снимка: btvnovinite.bg

Според закона „Магнитски“ сътрудничеството под каквато и да е форма със санкционираните създава проблеми, а онези които работят с хората и компаниите попаднали в черния списък, поемат риск също да се окажат там. Ако го направят банки, автоматично ще светнат в червено за американските си партньори.

Снимка: btvnovinite.bg

„Силно се съмнявам, че банките у нас, които са клонове, филиали или с чужда собственост, биха си позволили такова нещо или биха го направили с много сериозен риск“, коментира Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията.

От Американската търговска камара у нас отчитат, че фирмите, попаднали под санкции, трудно биха могли да продължат работа. Върховенството на закона е изключително важно за всеки инвеститор.

„Светът е станал толкова глобален, особено финансовите транзакции, че ако някой мисли, че може да живеем изолирано – това е доста голяма илюзия. Когато парите са по-високи от закона, обикновено никой не е защитен“, обяснява Петър Иванов.

Според юристи санкциите за блокираното имущество може да се обжалват, но не и забраната за влизане в САЩ.

Работна група към кабинета се заема с изготвянето на списъка

Той ще бъде публикуван и поддържан на интернет страниците на Министерството на финансите и на НАП.

В списъка на асоциираните лица да се включат:

а) всички физически лица и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC;

б) всички съдружници, акционери, управители и членове на органи на управление и контрол на  юридическите лица от буква „а“, включени към момента и за последните 5 години.

в) всички физически лица и юридически лица, които бъдат установени от ДАНС и НАП в хода на прилаганите постоянни мерки за идентифицирането на степента на свързаност на лица с лицата от списъка.

ДАНС и НАП предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лицата от списъка и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка в случай, че се установи свързаност или изключване от списъка на лица в случай, че свързаността е прекратена.

Министърът на финансите наблюдава дейността на работната група и  отговаря за резултатите от нейната работа пред правителството. Министрите и другите органи на изпълнителната власт предприемат незабавни мерки с цел администрациите и ведомствата, държавните предприятия, търговските дружества с държавно и общинско участие в капитала и дружествата, които те контролират, както и други лица, в които упражняват правата на държавата, да прекратят отношенията си с лицата от списъка и да не влизат в нови взаимоотношения.

С предприетите от правителството действия ще се сведат до минимум рисковете за страната ни в политическо и в международно отношение и за българската икономика от тези санкции на САЩ при последващо замразяване на активи в банки на бюджетни организации, държавни дружества и предприятия, блокиране на международни преводи, изключване и недопускане до участие в международни бизнес сделки, ограничаване на възможностите за търговия и други.  

Решението се взема, тъй като към момента няма изработена нормативна рамка, по която държавата да предприема действия в случай на санкции, наложени от органи на друга държава, поясняват от правителствената пресслужба.