Повече от половината деца в България са родени извън брак, показва националната статистика за 2020 г.

Това важи за почти 60% от всички новородени през миналата година. В ¾ от случаите бащата е припознал детето.

В територията на община Монтана сключените граждански бракове намаляват от две години насам, но обяснението не е само в избора на формата за съвместно съжителство. Влияние оказва и COVID пандемията.

Законодателството ни не прави разлика между децата, родени в брачно съжителство и припознатите след раждането им.

Спадът в раждаемостта като цяло продължава и през 2020 г., като най-ниската е в областите Видин и Габрово.