Преизчисление на пенсиите и по-високи обезщетения за отглеждане на дете до две години. Това са част от промените в Кодекса за социално осигуряване, които разглеждат социалните партньори от Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Промените са внесени от БСП и не намериха подкрепа сред социалните партньори. Те обаче предвиждаха увеличение на пенсиите с 1,35% за осигурителен стаж. В крайна сметка обаче беше, че Швейцарското правило е достатъчно добро за преизчислението на пенсиите, както и че няма точни преизчисления колко би струвало това.

Сред другите теми, които не намериха подкрепа, беше и увеличение на майчинските през втората година, защото към момента жените с малки деца получават 710 лв. Идеята беше тази сума да се обвърже с минималната работна заплата.

Социалните партньори обсъдиха също така възможността минималната работна заплата да се увеличи от средата на 2023 г., а не в началото на 2024 г. Предложението обаче също не намери достатъчна подкрепа.