Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес. Работодатели, синдикати и представители на властта ще обсъждат законопроекти за изменение на Кодекса на труда и на Кодекса за социално осигуряване.

Предложенията са внесени от БСП. Сред тях е пенсиите, отпуснати до 24 декември 2021 г., да се преизчислят от юли тази година с процент.

Сега пенсиите, отпуснати през различните години, са с различен коефициент на тежест за осигурителен стаж.

Ще се обсъжда и минималната работна заплата.

Тристранният съвет ще разгледа постановление на Министерския съвет относно промени в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза.