„Тук сме си наши момчета. Щете ли да помогнеме на Мартин, на некой, на баче Цено, да ги направим на преференцията, да има хора от село там“ – след тези думи започва масовото надписване на преференции в бюлетини в секция в село Малорад, община Борован.

Видеонаблюдението на изборите в този случай показа нагледно манипулирането на вота, макар възможността за представителност на различни партии в секционната комисия чрез членове, представители, застъпници или наблюдатели.

След „предложението“ в клипа се вижда член на комисията – жена, която взима тесте с бюлетини и започва да ги „поправя“ с химикалка.

Месеци по-късно след преминаването през различни инстанции Върховният административен съд излезе с окончателно решение по казуса – ще се проведат нови избори за общински съветници в община Борован заради действията в скандалната секция.

„Настоящият касационен състав намира, че в случая са налице и двете предпоставки за обявяване за недействителен на избора на общински съветници в община Борован, тъй като изборът в избирателна секция 060500005 с. Малорад е изцяло опорочен“, посочва ВАС.

Спрямо избирателите в тази избирателна секция е допуснато нарушение на основополагащите демократични конституционни принципи, относими към избирателното им право – явно манипулиране на вече направения от тях вот. Попълването на преференции от членове на СИК в подадени бюлетини по същество означава пренареждане на персоналния избор на гласоподавателите и съставлява тежко и съществено нарушение на изборния процес, се допълва в мотивите.

Обективната липса на данни за броя на преправените бюлетини и за кои партии и кандидати за общински съветници се отнасят, означава, че драстично са нарушени избирателните права на неустановен брой гласоподаватели от избирателна секция 060500005 с. Малорад, което несъмнено би се отразило на крайния изборен резултат“, подчертават от Върховния административен съд.