Канадската компания „Дънди Прешъс“ се отказа от разрешението за проучване за добив на ценни метали на територията на област Стара Загора. Причината – общественото недоволство и несъгласието на местните власти и в петте общини от областта, където трябваше да започнат проучвателните дейности. 

Разрешение за проучване на терена и добив на злато компанията е получила през 2019 г. от Министерството на енергетиката. Според информация от фирмата, проучването ще става чрез взривове. В района обаче, има минерални извори, а взривовете биха могли да разместят земните пластове и да се стигне до пресъхването на водоизточниците. 

Решението на компанията дойде в момент, в който кметовете на общините Стара Загора, Казанлък, Павел баня, Братя Даскалови и Чирпан, излязоха с обща декларация за несъгласие и с искане към Министерството на енергетиката разрешението за проучване да бъде прекратено. 

Мотивът: опасения от екологична катастрофа. Декларацията им беше подкрепена и от областния управител. Докато траеше срещата, пред областната управа десетки граждани стояха мълчаливо в знак на несъгласие с намеренията на канадската компания.