Инспекцията по труда засилва проверките в ресторантьорството и хотелиерството. От контролния орган обясняват, че с отварянето на заведенията са се активизирало наемането на работна ръка. 

Докато браншът не работеше заради противоепидемичните мерки стана ясно, че голяма част от персонала, зает в сектора, работи без трудови договори. Това беше и причината тези хора да не вземат и помощи по мярката „Запази ме“. 

„Фактът, че епидемичната обстановка все още не е отменена създава несигурност в работата на заведенията, което повишава риска от използване на недекларирана заетост. За да гарантира спазването на трудовото законодателство, контролните органи засилват проверките“, уточняват от ГИТ. 

От контролния орган предупреждават служителите, че трябва да получат екземпляр от трудовия си договор, подписан и от двете страни, копие от уведомлението за регистрацията му в НАП и копие от длъжностната характеристика. За да са сигурни, че работодателят им е коректен. 

Работниците могат да проверят чрез издаден от НАП персонален идентификационен код регистриран ли е действително трудовият им договор, на какво работно време и върху какъв осигурителен доход са осигурени. 

При установяване на служител без трудов договор минималната санкция за собственика е 1500 лв. Това нарушение ограничава и възможността на нарушителите да участват в обществени поръчки в следващите три години.

Инспекцията по труда напомня, че дори в условията на извънредна епидемична обстановка работодателят няма право едностранно да изпраща персонала в неплатен отпуск.

Работещите не следва да подписват и документи, с чието съдържание не са съгласни, като:

  • заявления за неплатен отпуск;
  • на договори за непълен работен ден, когато реално работят по 8 и повече часа или за по-ниско от реално получаваното възнаграждение;
  • заявления за прекратяване на договори по взаимно съгласие, ако това не е по тяхно желание.

От една страна това води до загуба на осигурителни права за тях, а от друга – с подписа си те са се съгласили да полагат труд при по-неблагоприятни условия, с което се ограничават възможностите на Инспекцията по труда да приложи мерки за гарантиране на пълните им трудови права.