С 4 гласа „за“ и един въздържал се СЕМ избра Милен Митев за генерален директор на БНР.

Митев е временно изпълняващ длъжността след оставката на предишния директор Андон Балтаков през август.

В конкурса за нов директор на БНР участваха още журналитът Иво Тодоров и Митко Димитров.

За Митев дадоха гласа си четирима от членовете на СЕМ - председателката на съвета Бетина Жотева, Галина Георгиева, Соня Момчилова и София Владимирова. Розита Еленова се въздържа.