Продажба на лекарства през вендинг машини и без „жив“ контакт с фармацевт – това предвижда проектът на „ПОС Фарма“ за нов тип платформа, която да се превърне в алтернатива на традиционните аптеки. Начинанието направи значителна стъпка към получаването на държавно финансиране, но експерти видяха заобикаляне на законодателството с потенциални тежки последици за целия пазар.

Малко след като темата придоби медийна известност, инвеститорът поне на този етап се отказа от проекта си, но амбициите му остават сериозни – това става ясно от отговорите, които съсобственикът на фирмата Емил Папазян даде на bTV. От думите му се разбира, че в „ПОС Фарма“ не виждат нищо незаконно в своите действия, но изтеглят проекта си до провеждането на обществена дискусия и събирането на мненията на браншовите организации.

Очакването им е вендинг машините и свързаният с тях кол център да предоставят равна или по-добра услуга в сравнение с тази, която обикновено получаваме в аптеката, а също така и се работи по старт на платформата в още няколко държави, включително и три в Европа.

Въпросите зададе Мария Ванкова

- Какво представлява инвестиционният проект? 

Създаване (вече е създаден) на високотехнологичен, изцяло роботизиран дистнционно управляем в реално време фармако-медицински център, който отговаря на всички изисквания на добрата аптечна и фармацевтична практика – в детайли:

 1. Разработване и създаване на система от високотехнологични роботи, които са ръководени в реално време от магистър-фармацевт.
 • Етап на развитие – създаден. Изработени са два прототипа които са в процес на финално тестване.
 • Доставка България – до един месец
 1. Създаване на ръководно-обслужващ център, като частта засягаща контактите с пациенти ще бъде сформирана изцяло като екип от магистър фармацевти.
 • Етап на развитие – концептуално завършен.

- Къде и на какъв принцип и при какви условия ще се разполагат автоматичните машини?

Припомняме Ви че населените места в Република България са около 5100, а само в едва 10% от тях има работещи аптеки, а в едва 15-ина от тях само има денонощен достъп до аптека. Това от своя страна прави спешния аптечен канал неработещ.

- Какви лекарствени продукти или други ще се продават? Ще се използват ли за продажбата и на лекарства с рецепта? Ако не - за какви ще се използват?

1.  С оглед приложената технология, принципно няма да имаме ограничение за продажбата на различни видове продукти, но ограниченията на този етап ще са следните:

- няма да може да продавам опаковки, които са над максималния размер, който е физически възможен за устройството.

- няма да може да се приемат опаковки в случай, че складовото пространство на устройството е пълно.

- няма да продавам термо-лабилни продукти, поради това че на този етап моделът който имаме няма да има възможност да ги съхранява надлежно.

- няма да продаваме наркотични продукти.

Всички останали лекарствени продукти, медицински изделия и хранителни добавки, които към момента на стартиране на проекта са нормативно възможни за продажба ще бъдат част от портфолиото ни.

2. Да, би могло да се използват и това е част от концепцията ни, но ще бъде възможно само ако е нормативно уредено. Има специално предвиден скенер за рецепти, както и техническа подготовка за четене на електронни такива.

- Как ще се гарантира, че служителите в кол центъра ще са с необходимото фармацевтично образование?

По-сигурно и по-надлежно, отколкото в текущата аптечна мрежа, поради факта, че всеки един контакт на човек от кол-центъра с пациент ще бъде системно документиран и автоматично видеоархивиран. Това, от своя страна, ще даде възможност на компетентните органи във всеки един момент да извършат нужния контрол. Което впрочем в момента е невъзможно за осъществяване от тяхна страна освен с физическа проверка.

- Как ще се гарантира съхранението на лекарствата и кой ще носи отговорност?

За разлика от действащите аптеки, ние можем да гарантираме и докажем правилното съхранение на лекарствените продукти, поради факта че машината е оборудвана с датчици които в реално време отчита температура и влажност и всичко това се записва на кратки интервали в електронен дневник.

- Как ще се извършва  консултацията на пациенти за приема на лекарства?

По същия начин като в аптеката.

- В случаите на лекарства с рецепта – как ще се извършва контрол по предписанието и отпускането им? 

Нормативната уредба в България е категорична, че за всяко отпуснато лекарство по лекарско предписание трябва да се води дневник. Това е предвидено в нашата система, така че е допълнителна и неотменима възможност за осъществяване на надлежен контрол. Поради тежката бюрократичност на процеса, това в голяма част от аптеките не се прави.

- Отговарят ли дейностите по проекта на българското законодателство, включително на ЗЛПХМ и подзаконовите нормативни актове?

Да, дейностите ни свързани с проекта напълно отговарят на действащото в България законодателство. Що се отнася до ЗЛПХМ и подзаконовите нормативни актове, то ние без проблем можем да ги спазваме във вида в който са, но не бихме стартирали в случай че останат в настоящия си вид, поради това че те правят проекта ни неполезен за хората.

Именно по тази причина, в крайна сметка решихме да кандидатстваме за приоритетен инвеститор, тъй като при този клас инвеститор и с меморандума се създава междуведомствена работна група, която подпомага реализацията на проекта. По този начин ние смятахме да търсим помощ за широко обществено обсъждане и евентуална промяна на нормативната база.

- Кога "Пос Фарма" АД подава документи в Българската агенция за инвестиции за издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект?

26.07.2019 г.

- Кога започва реализацията на проекта, къде ще се изгради кол центърът, ще се използва ли кредит от банка и коя?

При настоящата ситуация не можем да говорим за подобни срокове. Защото:

 1. Тъй като пандемичната криза ни затрудни с това да вземем мнението на браншовите и съсловните организации, ние взехме решение да изтеглим проекта чрез Агенцията по инвестиции, докато това не се осъществи в широка обществена форма.
 2. Тепърва ще вземем решение как да структурираме по-нататъшните си действия.
 3. Технически и организационно, компанията ни е готова на 90% да отпочне реализацията на проекта.
 4. Финансирането е въпрос на избор на финансови инструменти, а сме посочили конкретна банка като потенциален инвеститор поради законовото изискване това да се направи.
 5. Поради все по-засилващия се интерес, нашите специалисти са разработили различни капиталови варианти за финасиране, като банковото финансиране на този етап изглежда най-малко атрактивно.
 6. Държа да отбележа, че екипът ни работи за реализация на проекта в чужбина, включително в три европейски страни, в две от които това е възможно, и в една в която в момента тече законова промяна с цел това да бъде вече възможно – поради COVID кризата.

- Кой е действителният собственик на капитала на дружеството на „ПОС Фарма“ ?

ПОС Фарма има трима акционери, които видно от ТР притежават съответните дялове в него.

За да научите първи най-важното, изтеглете приложението на bTV Новините за Android и iOS!

Бъдете с нас и във Facebook и Instagram!