Остава бедственото положение в община Хайредин. Двама министри – на регионалното развитие и на транспорта, инспектираха проблемния язовир „Рогозен 1”. Изпратил ги е премиерът Бойко Борисов, съобщиха от правителството.

В събота Борисов свика извънредно заседание на кабинета заради опасността от наводнения след топенето на снеговете и очакваните валежи.

Целта на министерската визита беше да се координират действията на фирми и институции, така че отпуснатите от правителството 3 милиона лева да се използват бързо и максимално целесъобразно.

Отчетено беше и влиянието на климатичните промени върху издръжливостта на язовирите.

„Всички тези съоръжения са проектирани за стогодишна приливна вълна, вече виждаме,че е налична почти всяка година при тези два фактора – интензивното снеготопене за няколко дена при тези високи температури и интензивни валежи”, заяви Николай Нанков.

В част от врачанските села се раздава минерална вода, тъй като водоизточниците са замърсени при снеготопенето.

Междувременно аварийно обезопасителните работи по язовир „Рогозен 1” продължават, а през преливника вече не изтича вода. Нивото на язовира чувствително спада – от възникването на бедствената ситуация до момента с 2 метра. 

Монтират се сифони за отвеждане на водата през стената. Със скална маса се укрепва леглото на разрушения преливник.

Едната помпа на пожарната, която изтегляше вода през стената, вече си тръгна, другата е в процес на изчакване. Единият от четирите сифона, които предстои да бъдат монтирани, вече работи.

В момента багери и камиони засипват съществуващия път до преливника, за да може да се гарантира ремонта му през следващите дни.

Жителите на село Бързина, което се намира под язовира и чиито жители бяха евакуирани, настояват и местната река да се почисти.