Окръжна прокуратура – Бургас е внесла в Административния съд в крайморския град протест да се обяви за нищожно, разрешение за строеж от 10 септември 2018 г. на името на „Алепу вилидж" издадено от главен архитект на община Созопол за курортния комплекс, съобщават от пресцентъра на обвинението.

Основание за протеста  е проверка на законността на строежа на  „Алепу вилидж“, възложена от Върховна административна прокуратура на началника на Дирекцията за национален строителен контрол.

На 5 юни тази година ВАП сезира ДНСК да извърши незабавна проверка за законността на строежа между нос „Свети Тома“ и т.н. „Шофьорски плаж“ и да представи обобщен доклад.

Проверката на ДНСК установява, че от главния архитект на Община Созопол е издадено разрешение за строеж на 26 февруари 2018 г. за „укрепване на свлачище" в местността Алепу в землището на град Созопол на името на „Алепу вилидж".

Снимка: btvnovinite.bg

С нотариално заверена декларация от 28 август 2018 г., възложителят декларирал, че това разрешително  няма да бъде използвано от възложителя, както и че за укрепване на свлачището в имота ще се използва укрепително съоръжение, което ще е интегрирано в конструкцията на бъдещото застрояване.

По повод заявление от 30 август 2018 г. за съгласуване и одобряване на проекти и издаване на разрешение за строеж и виза от 7 август 2018 г., от „Алепу вилидж" главният архитект на община Созопол издал ново разрешение за строеж от 10 септември 2018 г. на същото дружество, в което се предвижда втори етап с изграждане на курортен комплекс с подземна и надземна част. Строежът е определен като първа категория. След съответни административни процедури, новото разрешително влиза в сила на 27 септември 2018 г.

Снимка: btvnovinite.bg

В доклада на ДНСК са изложени и други констатации, изясняващи действителното положение по случая.

След анализ на всички получени материали, от ВАП отбелязват, че съгласно чл. 156 ал. 5 от ЗУТ разрешението за строеж е индивидуален административен акт, а влязлото вече в сила такова не подлежи на отмяна. Въз основа на това от обвинението заключават, че всяко следващо разрешително, засягащо същия поземлен имот и участници в административното, е нищожно.

Снимка: btvnovinite.bg

Протестът следва да спре и изпълнението на разрешителното на строеж, издадено на 10 септември 2018 г. от главния архитект на община Созопол.