Софийска градска прокуратура внесе в съда протест срещу присъдата от 04.07.2024 г. на Софийски градски съд  и поиска по-тежко наказание за Адриан Антонов, който беше признат за виновен в извършването на престъпление - блъснал и причинил смъртта на Ани и Явор на пешеходна пътека в София.

На подсъдимия беше наложено наказание лишаване от свобода за срок от 9 години, което беше намалено на 6 години лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален общ режим, както и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9 години.

Обвинителният акт по случая беше внесен в съда от прокуратурата на 23.04.2024 г. след проведено разследване.

Съдебното производство протече при условията на съкратено съдебно следствие, като Адриан призна изцяло фактите, посочени от прокурора в обвинителния акт.

Софийският градски съд прие за установено, че при управление на моторно превозно средство подсъдимият е нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост на пешеходна пътека е причинил смъртта на 24-годишната Ани и 22-годишния Явор.

Поради направените от подсъдимия самопризнания съдът намали определеното наказание лишаване от свобода с една трета.

Според прокурора не са отчетени с нужните изчерпателност и пълнота наличните редица отегчаващи вината обстоятелства, поради което неправилно е прието, че наказанието следва да бъде определено при баланс на смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства.

Поради това с протеста се иска увеличаване както на наказанието лишаване от свобода, така и на наказанието лишаване от право да бъде управлявано моторно превозно средство.

Предстои разглеждане на делото от Апелативен съд-София.