Президентът Румен Радев сезира Конституционния съд с искане да бъдат обявени за противоконституционни разпоредби от Закона за политическите партии и от Изборния кодекс, свързани с даренията на политическите партии от юридически лица и еднолични търговци. 

Според държавния глава оспорените разпоредби подменят интереса, в името на който партиите ще осъществяват дейността си и накърняват конституционните основи на българската политическа система. Застрашен е основният принцип на политическия живот в страната – плурализмът. 

Снимка: btvnovinite.bg

Държавната субсидия се предоставя, за да защитава политическия плурализъм, да подкрепя политически субекти, които са получили значителна избирателна подкрепа и да служи като бариера срещу корупцията, пише в мотивите си президента. 

„Приетата с чл. 21 от ЗПП уредба, която е в обратния смисъл, застрашава многообразието от политически партии, което накърнява принципа за политическия плурализъм и конституционно определената роля на партиите в реализирането на народния суверенитет”, смята държавният глава, според когото по този начин се допуска политическите партии да не получават никакво финансиране от държавата. 

А „проекция на народния суверенитет е неутралното и съразмерно финансиране на политическите партии, осигурявано чрез държавния бюджет”. 

Снимка: btvnovinite.bg

Създават се предпоставки даренията от юридически лица и еднолични търговци да се насочват към партиите във властта, защото те разпределят публичните средства и определят победителите в обществените поръчки и концесиите. Останалите, и особено малките партии, ще бъдат изтласкани в периферията на политическия живот. 

Снимка: btvnovinite.bg

„Вместо да изпълняват конституционно отредената си роля да работят за управление на държавата според волята на народа, политическите партии ще работят за печалбата на определени търговци, част от която ще се връща под формата на дарения.”, пише в мотивите си президентът Радев. 

„Волята, която формират търговските дружества и едноличните търговци, е насочена към тяхната дейност с цел печалба”. Затова и техните дарения за партиите ще е детерминирана от икономическите им интереси”, смята президентът, според когото предвиденото ограничение за даряващите фирми са „недостатъчни и леснозаобиколими”. 

Снимка: btvnovinite.bg

„За разлика от държавната субсидия обаче даренията няма да бъдат насочени пропорционално към всички партии, а само към тези, за които дарителите са преценили с оглед на техния интерес с цел печалба. Това създава опасен дисбаланс, който ще се проектира върху интереса, защитаван от партиите”, убеден е държавният глава. 

Посочените рискове са пренесени и в изборния процес и застрашават устоите на демокрацията.

Президентът сезира Контституционния съд след като депутатите преодоляха неговото вето със същите аргументи.