Закриване на специализираните съд и прокуратура гласува правната комисия в парламента с приети на първо четене промени в Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс. За предложението на „Демократична България“ бяха 10 депутати, двама бяха „против“ и петима се въздържаха.

Така делата от спецсъда, на които вече е даден ход, ще бъдат довършени от съставите, които са ги започнали, но ще се „завеждат“ по подсъдност към комптетентния орган. В рамките на месец магистратите от спецсъда и спецпрокуратурата ще бъдат преназначени от Висшия съдебен съвет.

Снимка: Ладислав Цветков

От „Демократична България“ предлагат отпадане на текстовете, според които разследването по дела за престъпления, извършени от главния прокурор или негов заместник, се провежда от особения прокурор, който може да възлага отделни действия по разследването на следовател от следствения отдел в специализираната прокуратура.

В проекта на ДБ се посочва, че председателите на ВКС и ВАС могат да се избират само съдии от тези съдилища, които имат най-малко 5 години стаж в тях, като за назначаването или освобождаването им са нужни поне 17 гласа във ВСС, като при това се въвежда т.нар „двойно мнозинство“ – сред тези 17 магистрати трябва да има мнозинство на съдиите, избрани от съдии. Подобно „двойно мнозинство“ се предвижда и за решения в Съдийската колегия за кариерното развитие и дисциплинарните наказания.

Снимка: Ладислав Цветков

От прокуратурата обявиха предложенията за изменения на ЗСВ и НПК за „прибързано внесени“ и „несъстоятелни“, а също така отбелязаха и че „част от тях противоречат на Конституцията“.

Председателят на Камарата на следователите Петко Петков призова за „широк дебат“ за съдбата на спецсъда. „27 години реформираме следствието - след всяка една такава реформа ние минаваме дълъг период от време, в който да се излекуваме от последната реформа Не бива да се предлагат реформите от различните парламентарни групи само защото са поели политически ангажимент да реформират съдебната власт“, заяви пред bTV Петков.

Снимка: Ладислав Цветков

Той отбеляза, че част от предлаганите текстове са връщане към „периода, в който изцяло политическата квота ще избере главен прокурор“ и така „главният прокурор ще стане изцяло политическа фигура“.

Камарата обяви, че ще сезира ЕК, европарламента, Венецианската комисия, Съвета на Европа и чуждестранни посланици заради риск „да бъде погазена независимостта на съдебната власт“.