Повече семейства с деца ще получават месечни държавни помощи. С 200 лева се увеличава доходният критерий на член от семейството. Бюджетът в социалната система се увеличава с 400 млн. лв.

Ако бъде приет с така разписаните параметри, еднократните помощи за раждане на дете ще се завишат с 50%.

Снимка: iStock

С проекта на бюджет за следващата година, както стана ясно, се предлага да се повиши с 200 лева доходният критерий на семействата за получаване на месечните помощи за деца - от 510 лева да бъде 710 лева. Запазват се досегашните размери на помощта: 50 лева за едно дете, 110 лева за две деца и 165 лева за семейство с три деца.

Снимка: bTV

Семейства с доходи на член от семейството в размер от 710 до 810 лева ще получават 80% от тези суми.

Според социалното министерство промените означават по-добра социална закрила за хората от уязвимите групи. 

Кристиян е второ дете на Димитринка. За него сега държавата отпуска на семейството 600 лв., като еднократна помощ при раждане.

Майката определя помощта като „недостатъчна“.

„Не може да  покрие най-необходимото за бебето - да се посрещне вкъщи, изключително скъп живот живеем вече. Има майки, които не могат да кърмят и трябва да си подсигурят необходимия брой мляко, памперси“, казва Димитринка Петкова.

Бюджетът на Министерството на труда и социалната политика се предвижда да бъде почти 2,87 млрд. лв. С промяната на доходния критерий от 510 на 710 лв. ще гарантира подпомагането на работещи родители с ниски доходи, заявяват от социалното министерство.

„Според разчетите се очаква помощта през 2024 г. да достигне до семействата на над 464 600 деца средно месечно – с около 20 000 повече в сравнение с 2023 г.“, съобщават от МТСП.

Но икономисти виждат друго в тези числа.

„Социалната политика в новия бюджет е оставена на „изчакване“, може би заради увеличенията през предходните години, определено не е приоритет. Приоритет са доходите, заетостта, но не и грижата за хора в тежко социално положение“, каза Петя Георгиева, икономист към ИПИ.

Снимка: bTV

С бюджет 2024 г. и почти 219 млн. лв. се залагат и по-високи месечни добавки за семействата с деца с увреждания. Увеличението е с между 27% и 28,6% в зависимост от степента на увреждането.