Областният управител на Хасково Катя Панева и директора на РИОСВ Наталия Пачеманова и полиция влязоха в ТЕЦ "Марица 3" - Димитровград със заповед за принудително спиране на производството.

Това съобщи кореспондентът на bTV в региона.

Причината е неизпълнение на съставените предписания.

Снимка: Мария Георгиева

"От днес принудително спираме дейността на ТЕЦ „Марица 3“ в Димитровград заради нарушения на екологичното законодателство и неспазване на нормите за чистота на въздуха. Нарушено е условието в комплексното разрешително за допустимите емисии на серен диоксид в атмосферата, а също така са констатирани множество неорганизирани емисии от въглищен прах. За тези нарушения са съставени редица административни актове и наказателни постановления през последните месеци", написа екоминистърът Борислав Сандов във "Фейсбук".

Според главния юрисконсулт на теца Юлиан Семерджиев подобна мярка е незаконна. За нея те са били уведомени официално вчера и са подали жалба в Административния съд.

Днес ръководството на теца отсъства. Семерджиев каза, че не е упълномощен да подпише заповедта за спиране.