Пленум на Висшия съдебен съвет днес. Очаква се да се гласуват оставките на двама членове.

Това са Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев, които са пожелали доброволно да си тръгнат, след като предложената от тях реформа за закриване на съдилища срещна неодобрение.

Вчера от Съюза на съдиите в България призоваха всички членове на Висшия съдебен съвет да подадат оставки, за да поемат отговорност за провала на реформите и за неразрешените проблеми на съдиите.

А снощи от инициатива "Правосъдие за всеки" организираха традиционния си протест.