Продължава напрежението сред оранжерийните зеленчукопроизводители у нас. Според заетите в бранша част от основните проблеми са нелоялна конкуренция, липса на предвидимост и несигурност в цените на енергийните носители.

Екипът ни провери как това се отразява на цените на продукцията.

Тази година Иван Кабуров от Мало Конаре засажда първите оранжерийни краставици с месец закъснение. Причината – огромната несигурност. Със закъснение от два месеца e одобрена така наречената украинска помощ.

„Рискът е много голям. Утре, ако духне един силен вятър и ми скъса оранжерията, всичко умира за една вечер. Ако падне един голям сняг март месец, може да направи беда“, казва Иван Камбуров.

На пазара в Пловдив цената на краставиците варира между 2 и 5 лева, а на доматите от 3 до 6,50 лв. Най-търсени са българските краставици второ качество. Български домати няма.

„Основно очакваме контрол на пазарите и тържищата и контрол на вносната продукция, която влиза. В България има нерегламентиран внос, който се третира с неразрешени препарати“, казва още зеленчукопроизводителят Иван Камбуров.

Търговци казват, че търсенето е слабо, а причината е, че хората нямат пари.

„Първите краставици ще излезнат от нашата оранжерия след 40 дни след засаждане на реколтата. От три до пет лева ще бъде цената“, казва Иван Камбуров.

Според него цена над 5 лева на оранжерийни краставици и домати би била спекулативна.