Строги забрани за генериране на шум от различни източници от 23:00 до 8:00 ч., както и от 14:00 до 16:00 ч. всеки ден. Това предвиждат приетите на второ четене промени в Закона за защита от шума в околната среда, целящи ограничаването на вредното му въздействие върху хората.

За посочените периоди се въвежда и изрична забрана за строителството, освен ако не е регламентирано в специална наредба на съответния общински съвет.

Промените в закона предвиждат и солени глоби за нарушителите – от 500 до 1000 лева ще бъде глобата за физическите лица, а за юридическите лица и едноличните търговци – от 3000 до 6000 лева.

При повторно нарушение обаче размерът скача драстично, като имуществената санкция за физическите лица става от 2000 до 6000 лева, а за юридическите – от 5000 до 12 000 лева.

Ограничават се още часовете за зареждане на търговски обекти в периода 22.00 – 8.00 ч. Досега той беше 23.00 – 8.00 ч. Въвежда се и забрана за озвучаване на открити площи от транспортни средства – уредби на лимузини, тонколони на мотори и велосипеди и други.

"Това важи и за плаващите транспортни средства – плаващи дискотеки, салове и прочие нововъведения в туристическия бизнес по Черноморието”, обясни Валери Симеонов, който най-много настояваше за промените и дори стана известен с акциите си против шума от заведенията по морето.

„Този закон е изключително необходим, важен и актуален с оглед на докладите на Световната здравна организация и завишените изисквания на ЕК по отношение на спазването на нормите за допустими нива на шума“, каза Симеонов.

Контролът в периода на пълна забрана за вдигане на шум се възлага на органите на МВР. Това лято жалби за силна музика в Слънчев бряг още няма, уточниха от полицията.  

Хотелиерите предлагат в курортите да бъдат обособени тихи и парти зони.