Високи сметки за топла вода може да изненадат абонатите на топлофикациите. Това ще стане, ако не са осигурили достъп до дома си за отчет. Според променена наредба, топлинните счетоводители имат право да начисляват двойно по-висока максимална консумация, ако не могат да отчетат водомерите.

Ако не осигурим достъп до водомера в дома, топлинния счетоводител има право да начисли до 8 кубика вода на месец. А това на практика означава, че годишната консумация може да стигне до 100 кубика. За да не се стигне до начисляването на значителни суми топлинните счетоводители осигуряват повече от една дата за отчет в дома.

Причината сметките да варират е, че подгряването на водата има различна цена в отделните сгради.

„Една сграда на „Гоце Делчев”, там подгряването на кубик вода е 9 лева, което означава, че ако приемем тези до 100 кубика вие ще получите една сметка от 900 лева само за топла вода”, посочи Тодор Кузманов от фирма за топлинно счетоводство.

Хората които имат дистанционен отчет на топломерите, но не и на водомерите, също са длъжни да осигурят достъп до уредите. А ако клиентите на топлофикациите пропуснат датите, определени за отчет могат да заявят и извънреден, но ще доплатят – около 7 лева.

И допълнителното заплащане за индивидуално посещение обаче е за предпочитане пред възможността да се начислява максимална консумация. 

Предстои топлинните счетоводители да поставят информационни табели за това кога ще бъдат отчетени уредите във всяка една топлофицирана сграда.