Министерство на земеделието и храните (МЗХ) обяви обществена поръчка на стойност 10 740 000 лв. с ДДС за “Изготвяне на нова цифрова цветна ортофото карта на страната”. Целта на проекта е изготвяне, до 2019 г., чрез аерозаснемане на актуални ортоизображения, покриващи територията на България, които са за нуждите на МЗХ, съобщи БГНЕС.

Заснемането е по изискване на Европейския съюз и е свързано с директните плащания, които земеделските производители получават. Аерозаснемането ще се извърши на четири етапа от 2016 до 2019 г., а картите, които бъдат изработени ще позволят актуализация на информационните масиви и на още няколко министерства – на вътрешните работи, на отбраната и на регионалното развитие.

През всяка от следващите четири години ще се заснема по около ¼ от общата територия на България, която е 110 994 кв. км, според заданието на обществената поръчка. Дейностите ще се извършват през месеците юни и юли, когато и климатичните условия са най-благоприятни.

Първо - през 2016 г., ще бъде заснета територията от границата със Сърбия до Черно море, на юг от Стара планина (Преходна област). През 2017 г. ще се заснема южната част на България до границата с Гърция и Турция (Рило-Родопска област). През 2018 г. ще се заснема територията на север от Стара планина (Старопланинска област), а през лятото на 2019 г. и най-северната част на страната по границата с Румъния (Дунавска равнина).

Летателните планове по заснемането ще трябва да се съгласуват с РВД, с МВР, МО и ДАНС.

Самото изпълнение на обществената поръчка е свързано и с достъп до класифицирана информация с минимално ниво “Поверително”. На последващ етап, заснети обекти, които са обекти, които представляват “държавна тайна” ще бъдат заличавани.

Към кандидатите е поставено изискване да разполагат с финансов ресурс от не по-малко от 1 млн. лв. Наред с висококачествената снимачна техника, изпълнителят трябва да разполага с минимум два самолета, 10 автомобила, поне 5 от които джипове, които да са оборудвани с GPS с необходимата за изпълнението на поръчката точност и 10 дигитални фотограметрични работни станции.

Срокът за подаване на документи за участие в процедурата е 2 ноември, а критерият за избор на изпълнител е предложена “най-ниска цена”.