Националната служба за охрана (НСО) търси да назначи 34-ма служители на сержантски длъжности – 20 охранители, 10 шофьори, трима автомонтьори и един сътрудник по поддържка на машини и инструменти, съобщиха от службата.

Свободните 20 длъжности за охранители в НСО са за кандидати до 32 години със завършено средно или по-високо образование.

Новопостъпилите служители ще преминат начално военно обучение и първоначална професионална подготовка, с която ще придобият специфични знания и умения за използване на огнестрелно оръжие, специализирано оборудване и тактика и техники за защита.

Какви са тестовете за прием в НСО?

Поредица от физически тестове за издръжливост са препятствие за десетките, които искат да пазят хората от властта. Водещият на „Тази събота и неделя“ Митьо Маринов се подложи на всички физически изпитания, през които минават кандидатите.

При физическите изпитания трябва да бъде изпълнен минимум. За набиранията, кандидатите трябва да направят поне 10. Всяко в повече дава допълнителни точки и по-голям шанс за кандидата.

Второто изпитание е лицеви опори. Кандидатите трябва да направят най-малко 50 повторения.

Третият норматив са коремни преси. Следващото изпитание е навън. Кандидатите трябва да изтичат километър и половина за не повече от 7 минути.

Какви са свободните позиции в НСО?

Кандидатите трябва да са пълнолетни български граждани с чисто съдебно минало, да са физически и психологически пригодни, както и да притежават свидетелство за управление на МПС от категория „B”.

Кандидатите за служители по охраната преминават през изпит за установяване на физическа подготовка, психологическо изследване и заключително интервю.

Свободните 10 сержантски длъжности за шофьори в НСО са за кандидати, не по-възрастни от 40 години, физически и психологически пригодни, със завършено поне средно образование и с чисто съдебно минало.

Кандидатите трябва да притежават свидетелство за управление на МПС от категория „C” и да не са лишавани от право на управление на МПС през последните 3 години. Сред изискваните документи е и удостоверение (справка) от МВР-Пътна полиция за наложените наказания на водача.

Кандидатите за водачи на МПС преминават през изпит за установяване на физическа подготовка и изпит за установяване на ниво на специфични знания и умения за изпълнение на длъжността, в т.ч. практически изпит с управление на автомобили от различни категории („C” и „B”) на полигон и в градски условия. На следващите етапи кандидатите ще преминат през психологично изследване и заключително интервю.

Документи за кандидатстване за длъжностите „младши сътрудник”-охранител и „младши сътрудник”-шофьор се подават до 7 март 2024 г. включително.

Приемат се документи на кандидати за сержанти в НСО за три свободни длъжности „младши сътрудник“ – автомонтьор. Кандидатите трябва да имат завършено поне средно образование и професионална квалификация в областта на автотранспортната техника, да не са по-възрастни от 40 години и да са с чисто съдебно минало.

Кандидатите за автомонтьори в НСО също преминават през три етапа на конкурсната процедура – изпит за установяване на нивото на специфични знания и умения, психологично изследване и заключително интервю.

Една свободна длъжност е обявена за сержант на длъжност „младши сътрудник“-поддръжка на машини и инструменти. Изискванията за заемане на длъжността са идентични с тези за длъжност „младши сътрудник“- автомонтьор, като кандидатите трябва да имат професионална квалификация в областите машини и съоръжения, машинен техник и енергийни съоръжения и инсталации или сходна. Срокът за кандидатстване също е 7 март т.г.