52,4% от жените в страната са променили поне веднъж през живота си населеното място на своето местоживеене. При мъжете този дял е 47,6%, показват данните от изследване на НСИ

В проучването са обхванати всички лица на възраст 15-74 навършени години, които живеят обичайно в над 16 хиляди случайно избрани жилища.

Водещата причина за промяната на местоживеенето при 28,3% от хората е встъпването в брак или съжителство. 21% посочват работата, а 17,8% се местят заради по-добри условия на живот.

В последните десетилетия с промяната и утвърждаването на свободното придвижване на хората все повече се увеличават както потоците на напускащите или завръщащите се в страната, така и на краткосрочните емигранти, туристи и пътуващи в чужбина лица.

Данните от изследването показват, че през последните 10 години (2011-2021 г.) за повече от три месеца без прекъсване в чужбина са пребивавали 7,5% от лицата на възраст 15-74 години. Хората между 15 и 49-годишна възраст представляват най-голям дял.