София не расте и вече започва да старее. Това показват данните на Националната статистика. Основният извод след преброяването е, че всеки пети българин е столичанин. 

Точно 1 274 290 са официалните жители на София. Това е 19,5% от населението на страната. 

Жените преобладават като те са близо 52%. Така, че на 1000 жени се падат 927 мъже.

Градът обаче на население вече не расте. Между двете последни преброявания има спад от 17 000 жители.  

Продължава тенденцията за демографско остаряване на столичани и се увеличава делът на софиянците над 65 години.

Все пак най-голяма е групата на хората в активна възраст.