От четвъртък – 24 февруари, започва поетапно облекчаване на противоепидемичните мерки в страната.

В тази връзка има и нова заповед на министъра на здравеопазването Асена Сербезова, която предвижда:

  • по преценка на собствениците, управителите/организаторите на обекти/мероприятия може в обекта/на събитието да се допускат посетители без изискване да предоставят „зелен сертификат“. Изискването за „зелен сертификат“ остава задължително за персонала на всички обекти с обществено значение.
  • допуска се посещението на до 12 деца в група при провеждане на присъствени групови занятия за деца в езикови, образователни центрове, центрове за подкрепа на личностно развитие и други обучителни центрове и школи при носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.

Вижте цялата заповед тук: 

 

Мерките у нас ще бъдат облекчавани поетапно. Следващата стъпка ще е от 5 март, когато във всички обществени места ще се влиза без зелен сертификат, а детските школи за обучение ще могат да провеждат присъствено обучение без ограничение за броя на децата в група.

Предвидено е от 20 март окончателно да отпадне зеленият есритификат.