Наказват трима прокурори заради делата „на трупчета“, съобщават от прокуратурата. Това става в изпълнение на заповед на временно изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Става дума за обвинителите Иван Първанов, Стефан Христов (наблюдаващ прокурор по делото „Барселонагейт“) и Антон Радойнов, научи bTV. Първите двама са от Софийска градска прокуратура, а третият - от Софийската военно-окръжна прокуратура. Сред забавените дела са „Барселонагейт“, както и такива за тероризъм. 

Екипът от осем прокурори от Върховна касационна прокуратура приключи проверката на 55 от общо 83 неприключени и спрени досъдебни производства за престъпления от общ характер, извършени от съдии, прокурори и следователи, от други лица с имунитет и членове на Министерския съвет, както и по глава Първа от НК.

По седем от проверените досъдебни производства са установени сериозни нарушения в срочността и ритмичността на разследванията, които са допуснати от трима наблюдаващи прокурори – двама от Софийска градска прокуратура и един от Военно окръжна прокуратура София. Констатираните нарушения дават основание да се смята, че е налице дисциплинарно нарушение съгласно разпоредбата на чл. 307, ал. 3, т.2 от ЗСВ: „Дисциплинарните нарушения са: т.2 действие или бездействие, което неоправдано забавя производството“.

Според проверяващите са установени значителни периоди по 2-3 месеца, в които не са се извършвали каквито и да действия по разследването.

С оглед високия обществен интерес и с цел осигуряване на максимална прозрачност в работата на прокуратурата, докладите на проверяващия екип, в които има данни за констатирани нарушения се публикуват в цялост, като са заличени лични данни и такива, които биха засегнали следствена тайна по воденото досъдебно производство.