Министерството на здравеопазването обмисля да разработи  мобилно приложение за диагностика и лечение на COVID-19.

Уточняват, че след повече от година живот в пандемична обстановка е  натрупан мащабен опит, като за този период вече са разработени терапевтични подходи. Те са базирани на рецензирани доказателства от клинични проучвания.

"Положителните практики и доказани научни факти се събират и обобщават непрекъснато. Към настоящия момент, въпреки че липсва все още ефективно противовирусно лечение, придържането към строго прилагане на тези протоколи и препоръки, позволи значително намаляване на смъртността от COVID-19, съкрати продължителността на болничното лечение и намали значително процента на тежки последици от болестта, а също така оптимизира и финансовото изражение на лечението", обясняват от ведомството.

През месец юни в Министерството на здравеопазването е създадена работна група, която да изготви систематизиран терапевтичен справочник за лечение на инфекцията, който да е с препоръчителен характер.

Според работната група документът трябва да съдържа две части - „ядро“ - основен документ, който да обединява и представи на българските лекари в обобщен вид водещия международен опит в диагностиката и лечението на пациенти с коронавирусна инфекция, на базата на създадените и приложени към момента протоколи, които са проверени и изпитани и доказали се като надеждни. 

Втората част представлява „експертна основа“, включваща препоръки на уважавани български експерти в отделните направления на медицинската наука и практика, експертни становища за диагностика, терапия, наблюдение, профилактика, поведение при пациенти с коранавирус, съобразени с регионалните особености и медицински стандарти.

Основният съществуващ интерактивен справочник за лечение на COVID-19, служещ за „ядро“, познат и одобрен преди около два месеца от Българския лекарски съюз и всички регионални колегии, се допълни и частично преработи. 

Обсъжда се възможността за създаване в бъдеще на мобилно приложение на документа.

Бяха добавени нова информация и интерактивни фигури, както и хиперлинкове, а документът, изработен от кооридинаторите на работната група д-р Трифон Вълков, д-р Георги Димитров и д-р Димитър Димитров е достъпен на интернет платформите на МЗ и БЛС.

Като цяло работната група не претендира за изчерпателност и актуалност на предоставената информация и си запазва правото, при поява на нови рецензирани данни и становища от експертните съвети, да променя съдържанието на документа.