Недопустимо е заявяването на загриженост за основните права на дадена общност да бъде използвано като претекст за необосновани и язвителни нападки към държава-член на Европейския съюз. Това заяви в позиция Министерството на външните работи.

Изявлението на премиера на РСМ за пореден път ясно показва реалното отношение на Скопие към основни ценности на ЕС и отхвърлянето на правото да се реагира на съществуващите  дефицити.

Във връзка с изявлението на премиера на Северна Македония пред Съвета на Европа, министерството на външните работи на Република България подчертава, че „всяка аналогия със страданията на украинския народ в настоящата неоправдана война на Русия е цинична и недопустима.“

От външно министерство допълват, че европейската перспектива на Северна Македония минава през стриктно придържане към Европейския механизъм, създаден през юли 2022 г.

„Опитите за отклоняване на общественото внимание от липсата на воля за изпълнение на поетите ангажименти не са продуктивни и се разминават с декларираното от Скопие желание за изграждане на добросъседски отношения“, казват още в изявлението.

От МВнР допълват, че е особено притеснително в изявлението на министър-председателя Ковачевски внушението, че ако Северна Македония не продължи пътя си на преговори за присъединяване към ЕС, това би имало отрицателно въздействие върху Албания.

"България последователно подкрепя европейската интеграция на всички държави в Западните Балкани въз основа на собствените им заслуги. За разлика от Северна Македония, Албания пълноценно е отворила присъединителните преговори и скоростта, с която ще напредва, зависи единствено от нейния напредък в процеса на реформи", допълват от външно министерство.

От МВнР призовават властите в Скопие "да покажат политически кураж и да започнат да изпълняват ангажиментите, които са поели пред всички държави-членки на ЕС, за да завършат фазата на отваряне на присъединителните преговори. Отговорността за европейското бъдеще на Северна Македония е в собствените й ръце."