Въпреки ниското им заплащане, млади лекари специализанти не успяват да се възползват от европейски пари. Година и половина от началото на проекта "Нови възможности за лекарите в България" е усвоена само една десета от предвидените средства.

Целта на проекта е специализантите да бъдат подпомогнати да се реализират у нас с две минимални работни заплати и покриване на образователните такси. „Шейново” е едно от лечебните заведения, в които лекарите се обучават, за да придобият специалност. Постоянно тук работят около 10 специализанти.

Един от тях е д-р Иван Вецев. Доскоро той не можеше да се възползва от европейския проект, защото трябваше да представи трудов договор. Почти всички специализанти обаче имат само договори за обучение. Това условие отпадна и образователната му такса се поема от евросредствата.

„Допълнителното възнаграждение, което е като стипендия по програмата в размер на две минимални работни заплати отново не се получава от по-голяма част от специализантите и причината затова е изискване по договора, според което специализантът трябва да се откаже от възнаграждението си като специализант.

От Министерството на здравеопазването обясняват, че изискването е европейско и не може да отпадне.

„За един и същи човек и за една и съща дейност не трябва да се заплаща 2 пъти. Затова ние спазваме тези правила, защото в крайна сметка, ако не ги спазваме, после ще трябва да връщаме парите”, казва Катя Ивкова, държавен експерт в МЗ.

След крайния срок на проекта през декември вероятно ще започне нов. „Надявам се, обаче, мерките, които ще се вземат, да доведат до реални ползи, а не да се разчита всеки един от нас да има индивидуален късмет”, казва д-р Вецев.