Министерството на финансите обяви, че държавната хазна е изплатила 1,275 млрд. евро стари задължения под формата на 7,5-годишни еврооблигации.

В сумата са включени номиналната стойност на облигацията в размер 1,250 млрд. евро, както и последният дължим лихвен купон в размер на 25,0 млн. евро, допълват от МФ.

Емисията ДЦК е емитирана през март 2015 г. През същата година заедно с още две други, които са с матуритет от 12 и 20 години. По тези две по-дългосрочни емисии МФ е извършило лихвени плащания в размер на 54,375 млн. eвро.

Съобщението на финансовото министерство идва, след като БНБ обяви, че за трети път в рамките на по-малко от месец ще тегли дълг в размер на 500 млн. лв. Третият аукцион ще се разиграе на 6 април. Две от емисиите вече бяха предложени на инвеститорите и така държавата взе 1 млрд. лв.

В резултат на това, че през март са изтеглени посочените по-горе 1 млрд. лв., но са погасени главници за 1,250 млрд. евро (2,44 млрд. лв.), както и лихвените плащания по по-дългосрочните емисии, то общото ниво на държавния дълг се е понижило с 748 млн. евро (1,46 млрд. лева) до 15,2 млрд. евро (29,72 млрд. лв.).

По-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, заяви пред журналисти: „Докато се тълпите тук – вече милиард и половина (дълг) за по-малко от 30 дена". 

Това представлява спад в съотношението дълг към прогнозното ниво на брутния вътрешен продукт с близо 2,7 процентни пункта съответно от 23,5% на 20,8%, посочват още от Министерството на финансите.