За трети пореден път в рамките на по-малко от месец Министерството на финансите ще излезе на дълговия пазар у нас.

След като в две емисии държавната хазна се финансира с по 500 млн. лв. до общо 1 млрд. лв., днес БНБ, която е агент по българския дълг, обяви нова порция в същия размер.

Книжата ще са от нова емисия с матуритет от 10 години и половина.

С трите емисии общо държавата вече ще е взела 1,5 млрд. лв. дълг при лимит от 7,3 млрд. лв. до края на годината.

На последната емисия, на която беше преотворена 7,5-годишна емисия, за втори път лихвата по нея се увеличи с 2,7 спрямо дебюта и в края на миналата година до 1,33%.

Лихвеният процент, който е заложен, е 1,5%.