Кислороден дефицит и завишено съдържание на амониев азот са най-вероятните причини за масовото измиране на риба във Варненското езеро през миналата седмица. 

Това са показали резултатите от пробите от водата, направени от Басейновата дирекция.

Оттам обаче не са наясно кой е източникът на замърсяването.

„Резултатите от извършените анализи не могат да се обвържат еднозначно с локалното влияние на дефектиралия тръбопровод“, се казва в заключението на Басейновата дирекция.

Както е известно, от него всекидневно от 9 месеца насам в езерото се изливат между 5000 и 7000 кубика отпадни води.

От дирекцията обаче не посочват и друг източник на замърсяване.

Резултатите показват изключително ниско ниво на разтворен кислород – почти 8 пъти под нормата, както и сериозно превишаване на допустимите норми за амониев азот, което има токсично въздействие върху рибите.