Варненското езеро е замърсено с органични вещества. Това е показала проверка Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна (БДЧР), Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Регионалната лаборатория към ИАОС – Варна

Пробите са взети миналата седмица след сигнали на граждани. Първият е бил за червено оцветяване и мъртви делфини в района на Варненско езеро „Нов канал“, непосредствено преди вливане в Черно море. При два показателя отчетените резултати показват отклонения.

Вторият е бил за мътни и замърсени води в района на „Морска гара – Варна“. Резултатите от мястото също показват отклонения от нормите.

Според инспекторите в пробите има органични, а наличието на червено-кафяво оцветяване на водите свидетелства за процеси, свързани с цъфтеж на фитопланктона.

Вчера отново имаше сигнал за екокатастрофа във Варненското езеро. Жители на града алармираха за умряла риба.

От регионалната басейнова дирекция допълват, че са направили проверка и са установени големи количества умряла риба (попче и гюмюш) – в езерото и на брега.

Взетите експресни водни проби за анализ от мястото не регистрират отклонения, но ще бъдат извършени лабораторни тестове.