Постигнат е принципен консенсус на Националния съвет за тристранно сътрудничество относно проекта за Постановление на МС относно компенсиране на работодатели, засегнати от кризата с коронавирус тази събота, съобщи вицепремиерът Мариана Николова, която обобщи резултатите от разговорите.

Според КНСБ заложената мярка за преодоляване на безработицата и последиците от нея е безпрецедентна по своя характер като финансови параметри и обхват, заяви Николова.

КТ „Подкрепа“ предлагат по отношение на осигурения доход за референтен да се вземе съответния месец на предходната година – т.е. да се сравнява месец март 2020 г. с месец март на 2019 г., което беше възприето.

Българската стопанска камара приветства разширяването на обхвата на икономическите дейности, но настоява да бъде прецизиран текста по отношение на референтния месец за осигурителния доход.

БТПП подкрепя проекта на постановление, но настоява да бъде направен анализ след първия месец от прилагането на мерките, за да се прецени самата необходимост от последващи стъпки.

Съюзът за стопанска инициатива подкрепя да бъде направен мониторинг на предложените мерки в едномесечен срок след приемането на постановлението от страна на МС. Съюзът предлага да бъде ясно регламентирано какви ще бъдат съответните видове документи за необходимо, за да се докаже и какъв ще бъде съответният спад на приходите.

АИКБ не подкрепя проекта на постановление и настоява за незабавни промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13 март 2020 г. Асоциацията предлага да се създаде публичен регистър на работодателите , които са получили компенсации, съгласно проекта на постановление.

КРИБ изрази частична подкрепа на текстовете на предложение проект на постановление и подкрепи искането на АИКБ за промени в закона за извънредното положение.