КПКОНПИ е започнала проверка по твърденията на общинския съветник в Столичния общински съвет Борис Бонев за сключен неизгоден договор, информират от антикорупционната комисия.

Според него в Столична община е проведена обществена поръчка за изграждане и поддържане на улично осветление, като цените са завишени, а спечелилите две дружества са предложили различни цени на техните артикули.

Бонев твърди и че стойността на продуктите, предложена от едното дружество, е в пъти по-висока от цените в търговската мрежа.

По повод информацията, изнесена в медиите и съобразно законовите си правомощия, КПКОНПИ извършва проверка за наличие на данни за корупция на лица, заемащи висши публични длъжности.