Независимият общински съветник Борис Бонев с още "фрапиращи" разкрития за цените на уличното осветление в София. В неделя в ефира на bTV той съобщи, че Столична община се готви да го плати на цени между 3 и 77 пъти по-високи от пазарните.

Неговата организация „Спаси София“ е провела разследване на обществена поръчка за уличното осветление от Столична община на стойност 73 милиона лева.

"Първото и най-фрапиращо нещо са огромните разлики в цените между двете фирми. Те са между 3 и 77 пъти, като няма логично обяснение за тях. Говорим за едни и същи по вид и по технически изисквания материали и строително-монтажни работи. Именно това води до абсурдната ситуация, в която едно осветително тяло в един район, спечелен от едната фирма, и същото осветително тяло, но в друг район, спечелен от другата фирма, са с огромна разлика в цената", обясни пред журналисти Бонев.

В северните райони на София цената на най-обикновена лампа е около 5755 лв. В същото време в южната част на столицата същата лампа струва 1587 лв.

"Заради този феномен между цените в двете зони при еднакъв бюджет за инвестиции – и това е информация от обществената поръчка, СО може да инвестира до 6 млн. лв. в улично осветление или основен ремонт на уличното осветление", поясни Борис Бонев.

Заради тази разлика в цените обаче в едната зона може да се направят едва 1000 нови лампи, а в другата с по-ниските цени могат да бъдат направени 3800. Разликата е близо четири пъти.

За "Спаси София" основната причина да има подобни разминавания е зле направената обществена поръчка. Според тях очевидно не е направено необходимото качествено пазарно проучване, което да определи какви са нормалните пазарни цени за различните елементи и това е позволило едната фирма да даде драматично по-високи цени, отколкото другата.

Впоследствие, след като е подписан договорът, зам.-кметът по транспорт е подписал и три анекса към него, с което част от цените в действителност са намалени.

„Уловката е следната – от общо 190 позиции в количествената сметка само на 16 от тях цените са намалени. Всички точно с 11%“, каза още Борис Бонев.

Ето част от позициите, за които зам.-кметът е намалил цените с 11%:

„След намаляването им обаче разликите между двете фирми отново са в пъти“, допълни той.

Само в един от анексите са намалени цените за строителство с 11%. В другите два са намалени за поддръжка на фирма „Улично осветление“.

„Така че аргументът на зам.-кмета за някаква компенсация е пълна глупост. Това е признание за факта, че очевидно и двете фирми са дали нереално високи цени – едната в поддръжката, а другата в строителството, което е недопустимо и отново говори за пороци в обществената поръчка“, обясни общинският съветник.

От „Спаси София“ са изчислили, че за 2-годишния период от договора с тези намаления на цените за поддръжка става въпрос за около 600 000 лв. разлика.

„Тя се компенсира буквално със 150 скъпи лампи. Тоест достатъчно е Столична община да направи на две улици ново осветление и тази разлика изчезва“, допълни Бонев.

По думите му Столична община твърди, че е възложила за 2 млн. лв. изграждане на ново улично осветление, само че тя е подписала договор, който позволява за всяка една от обособените позиции да харчи до 6 млн. лв.

От „Спаси София“ също така са купили част от елементите, като например пусково запалително устройство. Те са го купили от магазин за 5 лв., една от фирмите също го дава също за 5 лв., докато другата - за 67 лв.

Ето и още разлики в цените:

Става въпрос за разлики между 5 и 22 пъти, уточни Борис Бонев, допълвайки, че Столична община отново не е направила адекватно пазарно проучване и е позволила на фирмите да залагат такива огромни разлики в сумите. 

Борис Бонев показа и договора на една от фирмите в частта му за елементите, по които се формират всички тези цени. Въпросната фирма е заложила 40 лв. на час ставка, която влиза във формирането на цените. За сравнение, другата фирма е заложила 7,32 лв.:

От „Спаси София“ ще подадат сигнал до Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), който съдържа факти, пазарни проучвания, доклади, договори и сравнителни анализи и които пораждат сериозни съмнения за незаконосъобразно провеждане на процедурата на обществената поръчка.

Юристите от "Спаси София" са идентифицирали и потенциално сериозно нарушение на тръжната процедура, тъй като в протоколите на комисията по избор на изпълнител е записано, че фирма “Лог-Сиберия” не е разкрила ценовата си оферта, но въпреки това офертата е отворена, разгледана и класирана. Това е нарушение на ЗОП, който предвижда отстраняване на участниците, които не са разкрили цените си.