Компенсирането на небитовите потребители на електричество заради високите цени ще продължи до края на септември.

Това реши правителството в оставка. Компенсациите по програмата ще бъдат изплатени до края на 2022 г. 

Кабинетът прие програма за компенсиране за периода 1 юли 2022 – 30 септември 2022 г. От нея ще се възползват всички около 633 хиляди небитови крайни клиенти на електрическа енергия, както и операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за технологичните им разходи.