Горещо заседание на Комисията за проверка на действията на институциите по отношение на терените в парк "Росенец". То беше белязано от висок градус на напрежението и скандали. Дебатите продължиха близо 3 часа, а спорът в комисията започна още в началото.

Участниците решиха да поискат цялата информация за сградите, данъците и имотите на територията на парк "Росенец". Комисията реши още, че трябва да изслуша бившия шеф на НСО и бившия вътрешен министър по случая „Росенец“, както и да изиска документация за протеста на 11 юли и седмица преди това за дебаркирането относно действията на служителите на НСО.

На днешното заседание бяха изслушани представители на община Бургас. Оказа се обаче, че не всички членове на комисията са получили документи, за да се подготвят за дебата. 

Много критики имаше към председателя на комисията Калоян Янков от "Демократична България" за начина на провеждане на заседанието. Даниел Митов го обвини в „безобразно водене на заседанието" и каза, че всички са неподготвени:

„Господата от ДПС и ДБ си говорят нещо и си правят шоу, ние седим и гледаме. Участие мога да взема, когато има документална база. Когато се правят подобни комисии, трябва предварително да е разпространена информация за това, за което ще говорим, когато викате хора, трябва да е ясно на базата на какви документи сме ги извикали тук и какви въпроси ще им задаваме. Всеки народен представител трябва да може да се запознае с информацията. Днес трябваше да приемем правилник, да го обсъдим и следващото заседание на комисията да е на базата на документи“, заяви Даниел Митов.

Снимка: Ладислав Цветков

„Извикали сме ги сега, без да имаме документи, за да няма какво да ги питаме, има само моят скъп приятел Митко, който не ги сподели. Ще искаме да ги изслушаме повторно, представителите на общината. Нямам документи, на основата на които да задавам въпроси“, коментира Хамид Хамид.

Рамадан Аталай предложи да бъде прекратено заседанието, но предложението му беше отхвърлено.

„Комисията е безсмислена, първите ми думи бяха, че, за да сме сериозни би трябвало да има съответната документация. Моята процедура е да не чакаме г-н Христо Иванов да дойде с лодката тук, да прекратим заседанието, да съберем документацията, да се подготвим със съответните материали. За да си запазим сериозността на комисията, да прекратим днешното заседание и да съберем съответната документация“, каза Рамадан Аталай.

Снимка: Ладислав Цветков

Информацията, която ще бъде изискана

Членовете на комисията решиха да изискат информация за приватизацията на „Нефтохим“, правния анализ от Министерството на икономиката за „Нефтохим“, информация от ДНСК, община Бургас, МОСВ, от Агенцията по кадастъра, всичко, което е извършено от приватизацията насам, документи, касаещи собствеността и промяната на градоустройствените правила, които са в „Строй Ланд“ ЕАД и „Хермес Солар”, след което да се изслушат представителите на тези две дружества. Ще бъде изслушан също арх. Иван Несторов, който по една от проверките е бил директор на ДНСК и лично е присъствал на нея.

Комисията реши също да изслуша кмета на Бургас, бившия областен управител, както и Светла Захариева, директор на Агенцията по кадастъра в Бургас, която да даде информация по нанасяне на определени имоти в кадастралната карта.

Представители на община Бургас отговаряха на въпроси

На въпрос дали община Бургас е санкционирала ползвателя на сградата, собственост на „Хермес Солар“, която Ахмед Доган обитава по думите на Калоян Янков и която няма разрешение за ползване, заместник-кметът по строителството, инвестициите и регионалното развитие на община Бургас инж. Чанка Коралска заяви, че строежът е категория 4 и не подлежи на разрешение за ползване.

Снимка: Ладислав Цветков

„Режимът е уведомителен за обектите 5 и 4 категория. Строежът, за който твърдите, че се обитава – докато вие сам не решите да дойдете да декларирате, че сградата вече е завършена, законодателят не е предвидил механизми, по които ние да дойдем и да ви изгоним от вашия имот. Изчистете тази празнота в закона и ние ще го изпълним. Нямаме правомощия да изгоним собственик на имот, който е 4 категория и не подлежи на издаване на разрешение за ползване. Как да докажа, че той обитава денонощно този имот и той е годен за обитаване, това законодателят е решил, че става по личната преценка на собственика и режимът към нас е уведомителен“. 

По думите на председателя на комисията на територията на парк „Росенец“, която е 195 км, има констатирани 16 или 18 сгради и съоръжения.

„От тях, доколкото имам информация, 4 имат разрешения за строеж, едно има разрешение за ползване – трафопостът, базата, допълнителното застрояване към нея и басейнът имат разрешение. Всички останали нямат никаква документация", заяви Калоян Янков и попита как общината е допуснала строителството на огромни по обем незаконни обекти.

Снимка: Ладислав Цветков

По думите на инж. Коралска Община Бургас е извършила проверка за тази територия в резултат на писма от Дирекцията за национален строителен контрол и от Върховна административна прокуратура по повдигнати проверки. Тя даде пример с двуетажна масивна сграда – номер 1, за която е открито административно производство и има съставен констативен акт, като е установено, че сградата е част от пристана и обслужва него.

„Тя е първа категория, поради което тези документи са изпратени по-късно в ДНСК и там нямам обратна връзка какво се е случило с процедирането на незаконното строителство, както и със самия пристан, тъй като това не е обект, който е в правомощията на общината. Ние отговаряме само за обектите, които са 4 и 5 категория. Всяка една институция извършва проверки по сигнал. До момента, в който в община Бургас не е получен сигнал за незаконно строителство, ние не извършваме проверки, защото нямаме такъв човешки ресурс, който да обикаля цялата територия на общината ежедневно и да следи къде и кога се извършва незаконно строителство. Ние сме реагирали веднага, щом при нас е получен сигнал. Една част от обектите там са в имоти, които са държавна собственост. Всеки собственик на имота има договореност по закона да следи за това какво се извършва в неговия имот. Там незаконно строителство в имот, който е общинска собственост, няма“.

За три обекта в този имот има разрешение за строеж, каза инж. Коралска и допълни, че има фирма Строителен надзор, която трябва да упражнява надзор. Можело е тази фирма да сигнализира, че има незаконно строителство, коментира още инж. Коралска.